بخش اول این سامانه، گزینه ثبت اطلاعات اشخاص عادی غیر شاغل می باشد، این بخش به منظور جمع آوری اطلاعات فردی اشخاص عادی و متخصص غیر شاغل جامعه، برنامه ریزی گردیده است تا بتوان با بدست آوردن نرخ بیکاری و ارائه سالانه این آمار و اطلاعات به سازمان کار و رفاه امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بهزیستی کشور، دولت محترم، مرکز آمار ایران و نیز بخش تحقیقات دانشگاهی جهت تدوین و پیشنهاد برنامه به منظور کاهش نرخ بیکاری و اشتغال زایی اقدامات لازم بعمل آید.
متقاضیانی که در این طرح مشارکت می نمایند عبارتند از:
کلیه اشخاص عادی غیر شاغل جامعه در هر سطح از تحصیلات، جنسیت و سن
کلیه زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار یا زنان با مشاغل کاذب
کلیه بیمه شدگان با هر نوع پوشش سازمان تامین اجتماعی
کلیه شاغلین مشاغل کاذب و پنهان
کلیه اشخاص با عدم پوشش هر نوع از بیمه تامین اجتماعی
بخش دوم این سامانه صرفا جهت جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات فرزندان غیر شاغل بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی کشور تدوین و همچنین ارائه گزارش این آمار بصورت سالانه به سازمان کار و رفاه امور اجتماعی، سازمانهای های دولتی، خصوصی و ارگانهای مربوطه جهت طبقه بندی و بکارگیری فرزندان متخصص و غیرشاغل بازنشستگان عزیز می باشد.
فرزندان متخصص و غیرشاغل بازنشستگان و آندسته از شاغلینی که تنها پنج سال تا پابان زمان خدمت و زمان بازنشستگیشان باقی مانده ، می‌توانند با مراجعه به سایت آمارثبت به آدرس اینترنتی www. amarsabt.com اطلاعات شغلی، تحصیلی و مهارتی خود را ثبت کنند.
سازمانها و ارگانهایی که مشمول این طرح آماری می گردند عبارتند از :
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت نفت
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت نیرو
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت ورزش و جوانان
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کلیه سازمانها و ارگانهای خصوصی، دولتی، نیمه دولتی، پیمانکاران وابسته


ثبت اطلاعات افراد عادی غیر شاغل

ثبت اطلاعات فرزندان غیر شاغل بازنشستگان

پیوندها